Pracovní úraz

Většina z nás navštěvuje běžně nějaké zaměstnání. Na tomto pracovišti se skutečně může stát cokoliv, ačkoliv bychom si ze srdce přáli, aby tomu tak nebylo. Nicméně úrazy se stávají a mohou skutečně postihnout jak dělníka, záchranáře, tak i sekretářku, která sklouzne například po schodu a zlomí si ruku. Nehoda, která se stala v zaměstnání je vlastně pracovní úraz. Kdybychom se mohli jednoduše vyjádřit, tak se jedná o poškození zdraví nebo dokonce smrt zaměstnance, když vykonával nějaké pracovní úkoly nebo nějak s nimi úzce poranění souvisí. Zákoník práce stanovuje tudíž zaměstnavateli, že zodpovídá za tuto událost a musí vyplatit odškodné. Vzhledem k tomu, že by měl mít pro tento případ sjednané pojištění, tak tento úkol přechází na pojišťovnu, ovšem stále je za všechno zodpovědný zaměstnavatel.

bolestné

Zaměstnanec má svá práva

Může se stát, že se zaměstnavatel bude bránit a nebude chtít přiznat, že se jedná o pracovní úraz. Nikdo by se neměl nechat uchlácholit na pěkné sliby nebo dokonce výhrůžky. V první řadě je nutné ihned událost nejen oznámit, ale rovnou zapsat do knihy úrazů. Nikdo nemůže vědět, jak bude dál zdravotní stav poškozeného probíhat. Když nebude záznam, těžko se bude prokazovat v pozdější době, že se to událo v pracovní době.

Dle typu a závažnosti má zaměstnanec jasné právo dostat:

  • Náhradu za ztížení společenského uplatnění, pokud mu úraz způsobil takové omezení, že se nemůže dále zapojit do běžného života.
  • Bolestné za pracovní úraz, záleží na tom, jak je bodově ohodnoceno, což dělá ošetřující lékař. Jeden bod je nyní vyčíslen na 250,- Kč.
  • Náhradu ztráty výdělku, jelikož nemůže nadále vykonávat přidělenou práci nebo v omezeném rozsahu.
  • Věcnou škodu, náklad na rehabilitaci nebo léčbu.

poranění
Přesto se může stát, že můžeme mít s oznámením nebo vůbec celkově s vyplacením bolestného či náhrad problémy. Nemusíme láteřit, co to je za lidi, že vás takto ocenili. Stačí zvednout telefon a domluvit si schůzku s odborníky, kteří posoudí naši situaci a podle možností se postarají rovnou o náš případ. Je fajn, když má člověk v nesnázích někoho, kdo mu poradí nebo vůbec mu podá pomocnou ruku.