Možná to bylo pár let později, kdy někdo jako Bivoj tahal kance do svahu a…