Nikdy nebylo snazší spočítat si čistou mzdu!

Jak můžete přijít na výpočet čisté mzdy postup?

Metoda kalkulace vám od letošního roku, od 1. ledna 2021, v tom skvěle nahrává, protože byl zrušen systém výpočtu čisté mzdy na základě pojmu „ s u p e r h r u b á m z d a „ který platil do konce roku 2020.

Takže s tím už vás nebudeme zatěžovat, ale vrhneme se s chutí do výpočtu čisté mzdy podle nových pravidel, které díky novele Zákona o dani z příjmu přinesla mnohem lehčí a snazší výpočet. Budete k tomu potřebovat už jen znát výši vaší celkové hrubé mzdy, kalkulačku anebo blok a pero, chuť pro sebe něco udělat a chvilku času.

blok a pero

Teď už můžete být mzdovou účetní sami sobě!

Základem pro výpočet zůstává HRUBÁ MZDA. Uvádíme dále postup v případě, že jste sami a nevyživujete děti v domácnosti:

  1. Hrubou mzdu vynásobíte patnácti procenty za dostanete se na výši vaší zálohy na daň.
  2. Zálohu na daň ponížíte o částku 2.930,- Kč sleva na poplatníka, na kterou má nárok každý zaměstnanec, který ji uplatní u svého zaměstnavatele, to znamená, že podepíšete Prohlášení poplatníka čili lidově řečeno „růžovku“.
  3. Tím jste se dostali na konečnou částku, kterou si poznamenejte – záloha na daň.

daň výpočet

  1. A pokračujeme dále s novými výpočty:
  2. Hrubou mzdu vynásobte 6,5 procenty, což je částka, kterou jste povinni odvést ze své mzdy na pojistné na sociální zabezpečení. Odvod za vás zprostředkuje zaměstnavatel. Vypočtenou částku si opět poznamenejte = pojistné na sociální pojištění.
  3. Hrubou mzdu vynásobte pro změnu čtyřmi procenty, což je částka, kterou jste povinni odvést ze své mzdy na – pro tentokráte – zdravotní pojištění. Odvod za vás opět zprostředkuje zaměstnavatel a pošle vaše sražené pojistné příslušné zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni. Částku si opět poznamenejte = pojistné na zdravotní pojištění.
  4. Dostáváme se do konečné fáze.
  5. Hrubá mzda mínus záloha na daň mínus pojistné na sociální zabezpečení minus pojistné na zdravotní pojištění. A máte vypočtenou čistou mzdu.