Vyvolený národ

Židé o sobě tvrdí, že jsou národem, který si Bůh vyvolil. Může to znít domýšlivě, ale když si vzpomenete na starověké babylonské a perské vyhnanství, na všechny středověké pogromy i na hrůzy, které si spojujeme s termínem holocaust, musíme si uvědomit, že to vyvolení tento národ platí utrpením.
Proč tomu tak je? Rabíni tvrdí, že židé jsou jako olivy, když jsou drceni, vydávají ze sebe to nejlepší.

kostel

Pilíř evropské civilizace

Pojďme se podívat na to, co židovství dalo Evropě.
Jsou dva základní pilíře evropské civilizace a tím je antika tedy dědictví starověkého Řecka a starověkého Říma a pak židovství, které se stalo základem křesťanského náboženství. Toto se může jevit jako paradox, pokud uvážíme skutečnost, že Ježíš byl žid a že křesťané židy po celá dlouhá staletí krutě pronásledovali. Židům vděčíme za monoteismus tedy víře v jednoho Boha. To představovalo významnou změnu ve světě, kde fungoval polyteismus tedy víra v mnoho bohů. V čem je to jiný? Náboženství díky tomu získává mnohem osobnější ráz, vztah člověka a Boha se stává intimnější.

žid

Vznik morálních hodnot

To vede také ke vzniku morálních hodnot. Židé přinášejí fenomén svědomí a zodpovědnosti vůči Bohu i vůči druhým tím, že od Boha přijali Desatero božích přikázání, které obvykle i lidé nevěřící akceptují jako základy slušného chování.
Židé žili po celá staletí v diaspoře. Samostatný stát Izrael vzniká až na základě rozhodnutí OSN v roce 1948. Jedná se tedy o velmi moderní stát, který je bohužel zmítán stále se opakujícími občanskými válkami. Jedná se o stát velmi vyspělý. V Izraeli žije asi 7 000 000 obyvatel, dalších 7 000 00 židů žije rozptýlených po téměř celém světě. Židovské komunity najdete dokonce i v Číně. V České republice židů najdeme pomálu, i když se před válkou jednalo o početnou menšinu. Vděčíme za to nejen holocaustu, ale také komunistickému režimu, který mnoho židů vyhnal.

izrael

Více informací najdete také zde: