Stříbrný Václav II.


Král a císař Karel IV. patří mezi ikony české historie. Umístil se dokonce v anketě Největší Čech, kterou pořádala Česká televize v roce 2005. Přitom Karel IV. byl Čech jen napůl po mamince, české přemyslovské princezně Elišce. Jeho tatínek český král Jan pocházel z lucemburské dynastie. Karel IV. nebyl až tak prudce kladný hrdina, jak se snaží namluvit historie, jisté ovšem je, že za jeho vlády země velmi výrazně prosperovala. Přitom v mnoha ohledech šel ve stopách svého dědečka Václava II. Václav II. totiž chtěl již ve třináctém století založit univerzitu i pražské arcibiskupství, ale nepodařilo se mu prorazit odpor českých pánů.
kostel v Praze.jpg
Václav II. byl významným mužem českého středověku a jeho význam je neprávem opomíjený. Přitom to byl syn slavného Přemysla Otakara II., jemuž se přezdívalo král železný a zlatý. Sláva Přemysla Otakara byla velká a stejně tak i jeho země, ale bohužel jeho konec byl nevalný. Byl zabit na Moravském Poli, zatímco jeho syn Václav II. byl ještě malé dítě. Poručníkem chlapce se stal jeho bratranec Ota Braniborský. Ota Braniborský malého chlapce uvěznil a krutě drancoval českou zemi. Ovšem Česká šlechta si žádala českého krále.
 kutná hora.jpg

Velmi mladý král

Král Václav II. se stal králem v pouhých dvanácti letech, ale od samého začátku si počínal velmi zrale a uvážlivě. Václav II. dokázal obnovit prosperitu Českého království, které velmi strádalo kvůli Oty Braniborského. Zatímco Přemysl Otakar II. byl bojovník, Václav II. se válečným sporům vyhýbal a byl zastáncem diplomacie, případně úskoku. Lze to přičítat jeho drobné postavě a skutečnosti, že byl velmi nemocný, od dětství ho trápila tuberkulóza.
Václav II. patřil mezi nejbohatší krále světa. Vděčil za to stříbru, které se kutalo v Horách Kutných. Od roku 1300 začal razit český groš, což byla ve své době v Evropě velmi tvrdá měna.
Václav II. získal také Polské a Uherské království. Bohužel zemřel ve věku 34 let. Vlády se ujímá jeho teprve patnáctiletý syn Václav III., kterému chyb zralost svého otce. Kromě toho jen rok po své korunovaci je zabit dýkou vraha. Česká dynastie Přemyslovců vybírá.